กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ลงพื้นที่ จ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน


    วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ของบริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด โดยผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ได้นำเสนอภาพรวมของสถานประกอบกิจการ และการขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการร่วมกับผู้แทนสหภาพแรงงาน พร้อมทั้ง เยี่ยมชมกระบวนการผลิต โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสระบุรี
 

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน