กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสริมสร้างวิสัยทัศน์คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ พร้อมจับมือ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยร่วมกัน


              วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้ตรวจราชการกรม นำคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารกองทุน พร้อมศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และนำมาขับเคลื่อนการบริหารกองทุนความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี นายอุดอน มนีบุน รองอธิบดีกรมบริหารจัดการแรงงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้แทนสถานีรถไฟความเร็วสูง นครหลวงเวียงจันทน์ ให้การต้อนรับ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน