กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เสริมสร้างวิสัยทัศน์คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 155 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


         วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้ตรวจราชการกรม นำคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลังจากให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 155 โดยมี นายสุลิสัก พิมมาลี หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม แขวงหลวงพระบาง และคณะร่วมให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและความท้าทายในการดำเนินงาน ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน