กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2567


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายในงานมีการ เปิดเผยโฉมหน้า 31 สตรีผู้ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ในสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 8 ประเภท และยังมีการเสวนา “สตรีสร้างความเสมอภาค และงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล“ เสวนาโดย นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย คุณสุกัญญา อร่ามวงษ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด ผู้ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขา สตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ในปีนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่มาร่วมงานมากมาย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน