กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ


    วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสาระสำคัญในการประชุม เพื่อสรุปสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ และ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สำคัญ โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line