กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์แรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


   วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 และ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line