กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


          วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อ หารือการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสิทธิแรงงานและการค้ามนุษย์ กรณีการบังคับใช้แรงงานและหน่วยงานแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานไทยที่ไปเก็บเบอร์รี่และสตรอว์เบอร์รี่ในต่างประเทศล่าช้า และร่วมพิจารณารับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line