กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมคณะรมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการนอกกฎหมาย ณ จังหวัดสตูล


 

              วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 10.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เปิดโครงการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการจังหวัดสตูล” ณ บริษัท วู้ดเวอร์ด จำกัด สาขา อังสุธน เพื่อตรวจเยี่ยมด้านการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย อาทิ โครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายของลูกจ้าง เป็นต้น เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับลูกจ้าง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางดาราพรรณ นิธิสิริกุล. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับ

              ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. รมว.แรงงานตรวจเยี่ยมอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายประกันสังคม – ผู้ประกันตน กลุ่มรับงานไปทำงานที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ผ่านการฝึกจากกระทรวงแรงงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน/จังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

***********

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line