กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สสค.สระบุรี


    วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)ตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมี นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ สสค. สระบุรีให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ต.ในเมือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน