กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมการย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก


      วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมการย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2567 โดยธนาคารโลกร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมี ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line