Accident Severity Rate

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Accident Severity Rate

อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย

การคำนวณหาอัตราความร้ายแรงของการประสบอันตรายต่อชั่วโมงทำงานหนึ่งล้านชั่วโมง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสีย X ๑,๐๐๐,๐๐๐ / จำนวนชั่วโมงทำงานของคนทำงานทั้งหมด อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย
Synonyms: อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม