Across The Board Increase

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Across The Board Increase

การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน

การที่นายจ้างขึ้นหรือเพิ่มค่าจ้างเท่ากันให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด ในสถานประกอบการหรือให้แก่ลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงผลงานที่ทำได้หรือเหตุผลอย่างอื่น ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเพิ่มเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเป็นเงินจำนวนหนึ่งก็ได้ การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน
Synonyms: การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน
ธันวาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม