Arbitration Award

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Arbitration Award

คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด

คือ ข้อความ เนื้อหาหรือข้อกำหนดซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด ผู้ชี้ขาดหรือผู้ทำหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้กำหนดข้อปฏิบัติ (คำวินิจฉัย) ให้แก่คู่กรณี คำวินิจฉัยโดยปกติจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใจความกะทัดรัด สั้น รัดกุม ปราศจากเงื่อนไข แน่นอนและถือเป็นยุติ และมักจะมีข้อความแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลประกอบการตัดสินไว้ด้วย คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด
Synonyms: คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด
ธันวาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม