Assessments

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Assessments

เงินบำรุงพิเศษ

เป็นเงินที่สหภาพแรงงานเรียกเก็บจากสมาธิเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากค่าบำรุงปกติ เมื่อมีความจำเป็นต้องระดมเงิน ในกรณีเร่งด่วน เช่น เพื่อสนับสนุนการนัดหยุดงานให้ดำเนินงานต่อไป หรือการรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น การเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นไปตามกฎข้อบังคับหรือระเบียบของสหภาพแรงงาน เงินบำรุงพิเศษ
Synonyms: เงินบำรุงพิเศษ
ธันวาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม