Conflict Management

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Conflict Management

การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

การดำเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งในการจ้างงานหากจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจทำให้ความขัดแย้งนั้นกลายเป็นความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง
Synonyms: การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

รับข่าวสารกรม