Group Insurance

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Group Insurance

การประกันหมู่

การทำประกันเป็นกลุ่มเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปนายจ้างเป็นผู้จัดทำโครงการให้แก่กลุ่มลูกจ้างและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือฝ่ายลูกจ้างร่วมออกด้วย เช่น การประกันชีวิต การประกันการเจ็บป่วย การประกันการประสบอันตราย เป็นต้น การประกันหมู่
Synonyms: การประกันหมู่

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน