Hooked Man

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Hooked Man

ผู้ตกเป็นเครื่องมือ

คนงานผู้ซึ่งตกเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานให้กับหน่วยสืบข่าวของนายจ้างโดยไม่รู้ตัว และไม่ทราบว่ารายงานหรือข่าวสารที่ตนเองเขียนหรือทำนั้นจะถูกส่งไปยังนายจ้าง ถึงแม้จะรู้ตัวภายหลัง ก็อาจจำต้องทำต่อไป เพราะเกรงกลัวอันตรายจากนายจ้าง ผู้ตกเป็นเครื่องมือ
Synonyms: ผู้ตกเป็นเครื่องมือ

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน