Hours of Work

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Hours of Work

เวลาที่ใช้ในการทำงาน

หมายถึง เวลาที่ซึ่งกำหนดเป็นชั่วโมงใน ๑ วัน หรือ ๑ สัปดาห์ ที่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ทำงานส่วนตัว และผู้ทำงานให้แก่ครอบครัวได้ใช้ไปในการทำงานตามปกติ เวลาที่ใช้ในการทำงาน
Synonyms: เวลาที่ใช้ในการทำงาน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน