Real Wages

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Real Wages

มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้าง

มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเงินซึ่งเป็นค่าจ้าง แต่อยู่ที่อำนาจการซื้อของค่าจ้างนั้น หรืออยู่ที่จำนวนสินค้าและบริการที่ค่าจ้างนั้นสามารถซื้อหาได้
มูลค่าของค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น เมื่อราคาสินค้าลดลงแต่จำนวนค่าจ้างคงเดิมและเมื่อค่าจ้างสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าคงที่หรือทั้งค่าจ้างและราคาสินค้าสูงขึ้น แต่ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าราคาสินค้า
อำนาจการซื้อของเงินค่าจ้างโดยทั่วไป คำนวณได้จากจำนวนเงินค่าจ้าง หารด้วยดัชนีราคาค่าครองชีพหรือดัชนีราคาผู้บริโภค มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้าง
Synonyms: มูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้าง
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม