Reinstatement

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Reinstatement

การกลับเข้าทำงานหลักจากถูกเลิกจ้าง

การที่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างไปแล้วได้กลับเข้าทำงานในสถานะเดิม โดยนับอายุงานต่อเนื่องและยังคงได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่เคยได้รับ
สำหรับประเทศไทยการรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน อาจเกิดขึ้นในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงมีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน หรือในกรณีที่ศาลพิจารณาเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมก็อาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นกลับเข้าทำงานต่อไปโดยได้รับค่าจ้างในอัตราเดิมขณะที่ถูกเลิกจ้าง การกลับเข้าทำงานหลักจากถูกเลิกจ้าง
Synonyms: การกลับเข้าทำงานหลักจากถูกเลิกจ้าง
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม