Retirement Benefits

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Retirement Benefits

ประโยชน์ที่ได้เมื่อเกษียณอายุ

ประโยชน์ตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับเมื่อออกจากงานด้วยความสมัครใจหรือออกตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยทั่วไปลูกจ้างจะได้รับเป็นเงินในรูปแบบของบำเหน็จ บำนาญ ประโยชน์ที่ได้เมื่อเกษียณอายุ
Synonyms: ประโยชน์ที่ได้เมื่อเกษียณอายุ
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม