Runaway Rate

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Runaway Rate

อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติ

อัตราค่าจ้างรายชิ้นหรืออัตราค่าจ้างแบบจูงใจ ซึ่งสูงกว่าอัตราของสถานประกอบการอื่นๆ สำหรับงานประเภทเดียวกันมีระดับความยากง่ายของงานเท่าๆ กัน และต้องการคุณสมบัติของผู้ทำงานหรือผลงานเหมือนๆ กัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางเทคโนโลยี หรือการกำหนดอัตราขึ้นอย่างผิดๆ อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติ
Synonyms: อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติ
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม