Runaway Shop

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Runaway Shop

กิจการที่ย้ายหนีสหภาพ

สถานประกอบการหรือโรงงานซึ่งย้ายที่ทำการไปอยู่ในท้องถิ่นอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานตลอดจนการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กิจการที่ย้ายหนีสหภาพ
Synonyms: กิจการที่ย้ายหนีสหภาพ
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม