หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ตำแหน่ง:
อธิบดี
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
022468541, 022457787 หมายเลขภายใน 2996, 2997, 2998, 2999
โทรสาร:
022458229

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

เลขานุการ
1.คุณสิริวีรา ศิรสิทธิ์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
2.คุณวรวรรณ มานพพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
3.คุณวิชาญ สมบัติภิญโญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
4.คุณเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ

พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม