หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
074326256, 074326257, 074326258
โทรสาร:
074314698