หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ที่อยู่:
.
โทรศัพท์:
0 2660 2025
โทรสาร:
0 2660 2028 - 2029

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line