หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ที่อยู่:
อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ เลขที่ 43 ชั้น 2 ห้อง 20-21 ถ.สาทรใต้ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10120
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
0 2210 0480 - 83

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน