หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ที่อยู่:
ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์ บางกะปิ ชั้น 4 เลขที่ 3191, 38 ซ.ลาดพร้าว 127 (อุทิศ 1) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
บริหารทั่วไป 0 2510 2806, นิติการ 0 2510 1685, อำนวยการ 0 2510 2384, กลุ่มตรวจ 1 0 2510 1321, กลุ่มตรวจ 2 0 2510 2246

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน