หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ที่อยู่:
อาคารสำนักงานประกันสังคม ชั้น 8 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
022477903, 022477902, 022453374
โทรสาร:
022455606