หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

เลขานุการ
1. คุณจรัณยา เเก้วกลม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
2. คุณเลิศนภา โพธิ์เย็น นักวิชาการแรงงาน

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน