หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ตำแหน่ง:
ผู้ตรวจราชการกรม
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
0 2660 2037

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

เลขานุการ
1. คุณญาณิศา ยางงาม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
2. คุณศรีสุดา บุญทิพย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน