บริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน

ยื่นแบบรายงานข้อมูลตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 1. รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน
 2. แจ้งการจ้าง/สิ้นสุดการจ้างแรงงานอายุ 15-18 ปี

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

 1. แจ้งฝึกอบรม/ผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
 2. แจ้งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 3. แจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
 4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
 5. แจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี
 6. แจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นหน้าที่
 7. รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
 8. รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 9. รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
 10. แจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไข
 11. แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ
 12. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 13. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อน
 14. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากแสงสว่าง
 15. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากเสียง
 16. แจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ตามมาตรา 34 (1) และ (2)
 17. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม

ยื่นคำขอรับบริการผ่านอินเทอร์เน็ต


บริการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริการเกี่ยวกับสวัสดิการ
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม