การใช้แรงงานเด็ก


การใช้แรงงานเด็ก

Attachments:
Download this file (SCAN0600.pdf)SCAN0600.pdf[รง 0201.2/ว1052 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562]288 kB
Download this file (SCAN0601.pdf)SCAN0601.pdf[QR CODE]29 kB
Download this file (SCAN0602.pdf)SCAN0602.pdf[(เล่ม) หนังสือคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ฉบับภาษาอังกฤษ]10113 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน