ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน


- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

- ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

- ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น

- แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

- ข้อมูลการติดต่อ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.