รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานความเห็น   

-1 #1 GhostGhostPrime 2566-06-02 22:53
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/dbd95f59-e8cd-401a-b124-41a245a07475
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/1f6b5401-0eae-47f4-9659-a0a9ebf25b60
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/93aa29ca-9104-4079-9adb-bb28a1f52077
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/097b2a9e-07c0-48b9-b6d1-25e30ba92120
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/ee389044-f3e4-4eb6-8163-346771f7221c
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/1239ee72-45b2-44db-a5ab-a88a828d22a2
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/5406afb7-6f47-45ca-9734-aff47800d01f
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/97eac698-c2b5-4e5a-8eff-e263faaed17f
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/31f0c6a1-9dbc-4ca6-a525-9be20a906417
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/9bef9b8c-05c9-4efb-904c-6beb29dacc2a
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/92151b20-a99c-4e7f-82ce-2b7621ab7166
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/7135ffb7-b125-4c08-83d6-9e1dd642d348
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/495466f1-52a8-4bb0-900e-4ee1879fdbf0
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/384ad165-6e2b-435e-9327-6be904d84ef6
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/933372b9-66b3-4a87-a2e7-c29c661e08fb
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/5bebbf5b-92c5-4c2f-9b30-c2715fe1da70
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/bf900a01-9cdf-4e70-84f9-6674766fbd27
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/d6d3343d-0956-4a8b-b55e-0f6afd4b14f9
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/01f074f0-3771-4dcf-a655-4feecc6fc87e
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/e64242e3-539d-44a4-8f31-cf47e69f6f03
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/d62c1027-8dc5-430a-be73-4f14824fe31f
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/2a852330-a1d2-476d-a9d1-39cec1e8fa77
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/8ed0bbc9-71f2-4748-8e96-24c2fa6f7cb0
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/8493e0e4-73ca-4534-93c3-fc60e9f30ad8
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/45af8bf8-c5ac-44c3-a42b-432063e65e5c
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/29b4c71a-4d32-46cc-a5f0-cb9973a812db
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/67c93120-3655-42f5-939b-da5a208ac73e
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/104f8dbe-8264-4698-9428-86f190a7a013
https://www.youthenvironmentalalliance.com/group/project-roc-volunteers/discussion/516f676e-c32d-4447-bf57-0425670777d9
https://www.eagleportland.com/group/mysite-231-group/discussion/7149acd7-2e67-4bcc-9c81-eef5118172e3
https://www.waicolcentenary.nz/group/alumni-1920-1930/discussion/1f0f35a8-bf97-4cdd-bff9-c06040bc8fb2
https://www.artcentretheatre.com/group/artcentretheatre-group/discussion/f8aa5b94-f451-48f4-9ef4-04e8e77e49c1

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน