สสปท.รับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)


ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน (วิชาการ) โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.tosh.or.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2448 9111 ต่อ 301 และ 307


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน