ขอเชิญตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563


สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ภาพรวมการใช้งานเทคโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ลุ้นรับของรางวัล 2 ต่อ ต่อที่ 1 ร่วมกิจกรรมบนแฟนเพจ Thailand Digital Outlook ต่อที่ 2 ตอบแบบสำรวจที่ http://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook ลุ้นรางวัลใหญ่ iPhone 11 Pro Max 64 GB iPad Air 64 GB Apple Watch Series 5 และบัตร Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน