• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

- จำนวน 50 คน

- เข้ารับการฝึกอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

: กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน