• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


          ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 - 30 มกราคม 2566 และภาคปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน