• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไลน์"


ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน