• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน DGT 2023 : Happiness Creation


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน DGT 2023 : Happiness Creation 

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 กำหนดจัดงาน Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023)

ภายใต้แนวคิด "Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล"

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ระกว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 

เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://dgt.etda.or.th/

 

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน