สสค.สุพรรณบุรี ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มสย.)


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายบรรพต โพธิ์นุต นว.ชำนาญการพิเศษ ร่วมบูรณากับหน่วยงานสังกัดอำเภอสามชุก        ส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มสย.) ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด และบริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด        ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพนักงานใหม่ของบริษัท ฯ ผ่านการตรวจหาสารเสพติด จำนวน 105 คน
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก่พนักงานใหม่ และตัวแทนสถานประกอบกิจการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน