สสค.นครนายก ตรวจสารเสพติดในร่างกายพนักงาน ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าท์ จำกัด (มหาชน)


วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการนายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครนายก ดำเนินการตรวจสารเสพติดในร่างกายพนักงานจำนวน 152 คน (ชาย 77 คน หญิง 75 คน) ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าท์ จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 86/40 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาว/มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)  สรุปผลการตรวจไม่พบผู้เสพสารเสพติดในร่างกายของพนักงานทุกคน.


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน