สสค.ลพบุรี ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด


วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางโชติกา ประแดงปุย เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายตาม โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ จำกัด  และบริษัท ยูเนี่ยนลิงค์ จำกัด ประเภทกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ เลขที่ตั้ง 55/5 ม.5 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวนลูกจ้าง ที่เข้ารับการตรวจ 97 คน เป็นชายทั้งหมด ตรวจพบและยอมรับว่าใช้สารเสพติด 1 ราย บริษัทฯจะได้ส่งบำบัดรักษาต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ แจ้งว่าจะไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้าง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน