สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน


วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ จันทร์ไข่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน โรงงานสีขาว เขตพื้นที่ อ.ท่าวุ้ง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงแรมสบายโฮเต็ล ประกอบกิจการโรงแรมที่พัก มีลูกจ้างจำนวน 33 คน ไม่พบการกระทำความผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน และไม่พบการกระทำความผิด ตามพรบ.ความปลอดภัยฯ
2. หจก ส.ศรีทอง ปิโตรเลียม ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน มีลูกจ้างจำนวน 14 คน ไม่พบการกระทำความผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน และไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
3. บริษัท พีพี ฟู้ดส์ ลพบุรี จำกัด ประกอบกิจการโรงเชือดไก่ มีลูกจ้างจำนวน 83 คน เป็นลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนม่า 41 คน ไม่พบการกระทำความผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน และ พรบ.ความปลอดภัยฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน