สสค.บุรีรัมย์ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานเกษตรกลุ่มปลูกทุเรียน


วันที่ 5 มิ.ย.2562 นางทัดดาว วงษ์ทัต  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสุทธดา สิงห์ท้วม นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางสาวชนานันท์ ช่างกระโทก นักวิชาการแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานเกษตรกลุ่มปลูกทุเรียน และผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มเย็บรองเท้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี การจัดเก็บสารเคมีและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในงานเกษตรและงานที่รับไปทำที่บ้านให้ปลอดภัย และได้นำ จนท.จากกองแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ตลอดทั้งแผนเป้าหมายในปี 2563


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน