สสค.สมุทรสาคร เข้าตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้คณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมฯ เข้าตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งปีนี้สถานศึกษาปลอดภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นจำนวน 20 แห่ง โดยในวันนี้เข้าตรวจประเมินกิจกรรม ณ สถานศึกษาดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนวัดราษฏร์ธรรมมาราม ตั้งอยู่ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั่งหมด 54 คน ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่รวม 9 คน ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 1
2. โรงเรียนวัดนาขวาง(สุนทรพัฒนาภรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่รวม 10 คน นักเรียน 74 คน ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 1

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน