สสค.อุตรดิตถ์ สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานประกอบการฯ


วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธานี พาเขียว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จันทร์กุญชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางกนกพร แจ่มกลิ่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายปรเมธ เรืองคำ นักวิชาการแรงงาน บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานประกอบการ ตามกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตท้องที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ปมาเก็ตติ้ง จำกัด ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า, บริษัท G4S จำกัด (ห้างศรีพงษ์ฯ) ประเภทกิจการ , บริษัท รักษาความปลอดภัย 9 ตะวัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ห้างศรีพงษ์ฯ) ประเภทกิจการบริการรักษาความปลอดภัย, บริษัท เอ.จี.ไมนิ่ง จำกัด ประเภทกิจการโรงโม่หิน , บริษัท ศิลาพิชัย จำกัด ประเภทกิจการโรงโม่หิน จำนวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๖๐ คน ผลการตรวจพบว่าปกติทุกคน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน