สสค.ระนอง ร่วมตรวจบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแลวันที่ 6 มิถุนายน 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสารวัตรตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผู้แทนศปชล.ทม.
ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง ผู้แทนพมจ.รน. ร่วมตรวจบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่อง ประจำปี 2562
โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต. 993 จากทัพเรือภาคที่ 3 ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงในน่านน้ำจังหวัดระนองจำนวน 5 ลำ ได้แก่ 
1.เรือโชคศันสนีย์ ทะเบียนเรือ 198000451 มีลูกเรือทั้งหมด 7 คน สัญชาติไทย 1 คน สัญชาติเมียนมา 6 คน 
2.เรือช.สินชัย ทะเบียนเรือ 302100948 มีลูกเรือทั้งหมด 8 คน สัญชาติไทย 2 คน สัญชาติเมียนมา 6 คน 
3.เรือช.ทรัพย์อนันต์ 8 ทะเบียนเรือ 319200979 มีลูกเรือทั้งหมด 9 คน สัญชาติไทย 2 คน สัญชาติเมียนมา 7 คน 
4.เรือน.แสงอรุณ 2 ทะเบียนเรือ 318302087 มีลูกเรือจำนวน 3 คน สัญชาติไทย 3 คน 
5.เรือน.แสงอรุณ 3 ทะเบียนเรือ 318302095 มีลูกเรือจำนวน 14 คน สัญชาติไทย 2 คน สัญชาติเมียนมา 12 คน 
6.เรือจำรัสนาวี 8 ทะเบียนเรือ 097403168 มีลูกเรือจำนวน 8 คน สัญชาติไทย 1 คน สัญชาติเมียนมา 7 คน 
ผลการตรวจจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆของเรือทั้ง 6 ลำ ไม่พบว่ามีการกระทำความผิด

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน