สสค.มหาสารคาม ตรวจแรงงานนอกระบบ​ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้าง


วันที่ 6 มิถุนายน​ 2562  นางสาวราตรี​  สังคมศิลป์​  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม​และนางกานต์พิชชา​  ทวีอินทร์​  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ​  ตรวจแรงงานนอกระบบ​  เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้าง​  ณ​ บ้านหม้อ​  ตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม​ จังหวัดมหาสารคาม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน